nortti's yet-again-another website

Välkommen. Jag är nortti och jag IRCar på FreeNode, IRCNet, Espernet och palvelin.clubs egen IRC server.